Staffforkids Kinderopvangpersoneelsdiensten  

Staffforkids is een jong bedrijf.  We richten ons op drie kenmerken van het werken in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, namelijk personeeldiensten, advisering en loopbaancoaching. Bij personeelsdiensten bieden we werving en selectie, en werken we op basis van uitzending en detachering.  Daarnaast adviseert Staffforkids op beleidsmatig en uitvoerend niveau. Bovendien bieden we gekwalificeerde loopbaanbegeleiding aan. Wij zijn de enige in onze branche die al deze diensten aanbieden onder één dak.

In onze visie zijn kinderopvang en buitenschoolse opvang primair maatschappelijke voorzieningen. Kennis en ervaring in die voorzieningen zijn onontbeerlijk om inhoud te geven aan een waardevol verblijf voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
Wat komt daar bij kijken? Warmte, aandacht en zorg voor de kinderen staan op de eerste plaats. Op de tweede plaats moet er een goede infrastructuur zijn waar hoofd- en bijzaken de juiste prioriteiten hebben. Tot slot zijn programma’s en protocollen nodig waarmee kinderen worden opgevangen en begeleid.

Onze missie is: bijdragen aan goede kinderopvang, waarin medewerkers met plezier hun werk doen. Werk dat ze uit kunnen voeren met goed materiaal.

Berry Vissers, de oprichter van Staffforkids, is al meer dan achttien jaar werkzaam in de branche. Hij ontwikkelde een keten van negen kinderdagverblijven in de omgeving van ’s-Hertogenbosch en liep daarin voorop bij de invoering en toepassing van nieuwe inzichten en mogelijkheden.

De voordelen van het inschakelen van Staffforkids voor uw organisatie zijn talrijk: besparing van tijd, risicovermindering, kwaliteitsverbetering, prestatieverhoging en wellicht meer aanmeldingen.
<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-103774024-1', 'auto');
  ga('send', 'pageview');

</script>
 
Bijscholing nodig?

Zoek je een baan?

Berry Vissers